Di chúc - Thừa kế

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

DI CHÚC

Dịch vụ pháp lý về lập di chúc, gửi giữ và thực hiện di chúc

THỪA KẾ

Dịch vụ pháp lý về nhận thừa kế và bảo vệ quyền lợi khi bị tranh chấp về thừa kế

Lập di chúc là rất cần thiết, vì:

⛔ Nếu bạn không làm di chúc, toàn bộ tài sản bạn để lại sẽ phải chia theo pháp luật rất phức tạp, dễ nảy sinh tranh chấp, tài sản có thể được chia cho những người bạn không muốn họ được chia.

📚 Dịch vụ pháp lý về Di chúc - Thừa kế của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn:

Liên hệ tư vấn:

Công ty TNHH LUẬT NHẬT VIỆT

Địa chỉ: Số 49/5/6 Đường TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913.26.7777 - 034.823.7777 [Chuyên gia Pháp lý Cao cấp TRẦN VĂN TUẤN]

Email: tuanlawyer2014@gmail.com