Di chúc là gì ?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. 

Di chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau:

✔ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

✔ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

✔ Di chúc bằng văn bản có công chứng;

✔ Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Di chúc miệng được lập trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản. Nếu sau ba tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng sẽ mặc nhiên bị hủy bỏ.

Đăng ký dịch vụ pháp lý về lập di chúc, gửi giữ và thực hiện di chúc, xin liên hệ:

Liên hệ tư vấn:

Công ty TNHH LUẬT NHẬT VIỆT

Địa chỉ: Số 49/5/6 Đường TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

0913.26.7777 - 034.823.7777 [Chuyên gia Pháp lý Cao cấp TRẦN HUY TUẤN]

📧 Email: tuanlawyer2014@gmail.com

🌏 www.luatnhatviet.com