Thừa kế là gì

Người thừa kế

Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:

+ Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền, nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;

+ Cách thức phân chia di sản.

Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

Các hình thức thừa kế gồm:

Đăng ký dịch vụ pháp lý về hưởng thừa kế, xin liên hệ:

Liên hệ tư vấn:

Công ty TNHH LUẬT NHẬT VIỆT

Địa chỉ: Số 49/5/6 Đường TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

0913.26.7777 - 034.823.7777 [Chuyên gia Pháp lý Cao cấp TRẦN HUY TUẤN]

📧 Email: tuanlawyer2014@gmail.com

🌏 www.luatnhatviet.com