Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

+ Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

+ Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định của luật Doanh nghiệp;

+ Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định của luật Doanh nghiệp.

  Sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi, bạn sẽ có ngay một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên để đi vào kinh doanh.

Liên hệ tư vấn:

Công ty TNHH LUẬT NHẬT VIỆT

Địa chỉ: Số 49/5/6 Đường TCH16, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0913.26.7777 - 034.823.7777 [Chuyên gia Pháp lý Cao cấp TRẦN HUY TUẤN]

Email: tuanlawyer2014@gmail.com

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ